Vybavení

                    Ultrazvuk                                            Rentgen                                               Zubní ultrazvuk s mikromotorem

                                         

                    Inhalační anestezie                            Monitor životních funkcí                    Hospitalizační boxy                           

                                                                         

                    Oxygenátor                                         Sterilizátor                                          Mikroskop 

                                        

                    Otoskop/oftalmoskop